Privacyverklaring

Privacy Verklaring (samenvatting):

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierop is het privacy beleid van Beweeg en Leef aangepast.  Beweeg en Leef; centrum voor beweging, leefstijl en coaching, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 09217113, BTW – ID nr NL001667772B02, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze samenvatting van onze privacyverklaring.

De uitgebreide versie is op te vragen via info@beweegenleef.nl

Ellen Korstanje, eigenaar/directeur en tevens functionaris gegevensbescherming van Beweeg en Leef, is degene die toegang heeft tot alle persoonsgegevens en is bereikbaar onder nummer 06-41126286 of e.korstanje@beweegenleef.nl. Correspondentiegegevens: p/a de Meteoor, Oude Litherweg 20, 5346 RT Oss.

Beweeg en Leef verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens;
die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een intakeformulier, door een betaling te doen of door mondelinge toelichting in persoonlijke gesprekken of via schriftelijke correspondentie.

Wanneer er foto’s en/of filmpjes worden gemaakt, tijdens een les, workshop, binnen/buiten, tijdens een yoga/wandelweek, etc. zal dit ter plekke aan de betrokkenen geïnformeerd worden. Wanneer men niet op de foto wilt komen of na het terugzien ervan er niet achter staat dat deze foto(‘s) en/of filmpje(s) online te zien zijn of in een nieuwsbrief geplaatst worden, kan men dit melden en zal dit worden gerespecteerd door het ofwel en waar mogelijk alsnog te verwijderen of zodanig aan te passen zodat betrokkene die dit verzoek heeft ingediend niet meer herkenbaar zal zijn. Foto’s kunnen geplaatst worden op Facebook, op de bedrijfspagina (en dochterspagina’s daarvan) van Beweeg en Leef bij Google en op de website www.beweegenleef.nl. Voor foto’s die we zouden willen gebruiken voor papieren promotie materiaal zoals flyers /drukwerk zal hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de betrokkene(n).

Beweeg en Leef verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–  voor het afhandelen van jouw betaling

–  voor het verzenden van onze nieuwsbrief (max. 4x per jaar)

–  om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–  om jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–  om goederen en diensten bij je af te leveren

–  om onze dienstverlening te optimaliseren en af te stemmen op jouw behoeftes

 

Beweeg en Leef bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bewaartermijnen: zie uitgebreide versie.

Beweeg en Leef verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beweeg en Leef en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hoe je dit kunt indienen: zie uitgebreide versie.

Beweeg en Leef neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact op met ons.

Laatste update van deze samenvatting van onze privacy verklaring: 25 mei 2019