Stilte activiteitenStilte is niet de afwezigheid van geluid maar je niet laten afleiden door lawaai.
Nin Sheng

Stiltewandeling

Meditatief rustig lopen met onderweg Mindful Movements.

Wandelen met elkaar en toch alle aandacht voor rust, ruimte en stilte. Door het tempo eruit te halen, kalm te lopen in stilte en je aandacht te richten op wat je ziet, hoort en voelt, zul je ervaren dat het rustiger wordt in je hoofd. Het helpt je om in het hier en nu te zijn. Het samen met anderen in stilte lopen versterkt deze ervaring. Je voelt meer verbinding met de natuur. Je maakt bewuster gebruik van je zintuigen: zien (ogen), horen (oren), ruiken (neus), voelen (tastzin) en proeven (mond, smaak). Je gedachten kunnen even gelaten worden voor wat ze zijn.

Aan het begin ontvangt men een individuele opdracht of iets ter inspiratie mee voor onderweg. Duur: vanaf 30 tot 60 minuten, afhankelijk van het programma. De wandeling kan uitgebreid worden met Mindful Movements / Chi Kung oefeningen en/of uitleg over de Chinese 5 elementenleer. Het element van het betreffende seizoen zal dan de aandacht krijgen. Daarbij worden bijpassende energetische oefeningen gedaan.

Meestal wordt ieder seizoen een stiltewandeling georganiseerd.

In de agenda of via Facebook is de volgende datum van een stiltewandeling terug te vinden of meld je aan voor de nieuwsbrief waarin ze genoemd worden.


Stilteochtenden “Mindful Morning”

Een aangename ochtend in stilte, met meditatie, adem – en aandachtsoefeningen en een heerlijke eindontspanning.

Op deze ochtend kan, afhankelijk van de groep, kort uitleg worden gegeven over Mindfulness, de aspecten daarvan en de toepassing in ons dagelijkse leven. Soms sluiten we af met een gezamenlijke pot – luck lunch en/of is er een middagprogramma en/of voorafgaande aan de meditaties een stiltewandeling. Volg onze nieuwsbrief en facebook voor meer informatie.