Tarieven, Voorwaarden, Privacy

Kom gerust eens een gratis proefles in één van de wekelijkse lessen volgen!
Onder Lesrooster & locaties staan alle lesdata en leslocaties genoemd.
Tussentijds instromen is mogelijk.
Alle genoemde tarieven zijn incl. BTW.


Tarieven:   Lesjaar 2019 – 2020

Hatha Yoga –  Chi YogaZumba Gold (wekelijkse lessen / 60 min. ) :
 
Seizoen 1:    26 aug. – 21 dec. 2019    16 lessen voor 120 euro
Seizoen 2:      6 jan.  – 4  juli  2020     21 lessen voor  157 euro
Let op: De senioren ochtendgroepen in de Meteoor hebben afwijkende afspraken, eigen lesdata en een aangepast lestarief.
Dit is apart in iedere lesgroep uitgedeeld.

Seizoen 1 + 2:   37 lessen voor 270 euro

Losse les: 10 euro

Strippenkaart: 10 lessen /6 maanden geldig /alleen in wekelijkse lessen te gebruiken: 90 euro

Yoga workshops (bijv. maandelijkse Yin Yang Yoga XL): 90 minuten: 10 euro per les / per 4 lessen: 30 euro
Ben je vaste deelnemer in één van de overige yogagroepen en wil je de Yin Yang les als inhaalles gebruiken; betaal je slechts 5 euro per les


Lestarieven Mindfulness:

Basiscursus Mindfulness of  Compassietraining / Vervolgtraining Mindfulness:
140 euro (8 lessen (75 min)  + cursusmateriaal + stiltewandeling + keuzeles yoga/mindfulness)  /  tarief bij minimaal 5 personen.
Vraag het informatieformulier aan waarin ook de mogelijkheden en tarieven voor compacte  en/of  individuele trainingen.

Oefenavonden Mindfulness  (maandelijkse oefenavond iedere 3e woensdagavond in Oss/ 120 min) :

seizoen 1 + 2:  9 lessen voor 80 euro

Losse les: 10 euro / per 5 lessen: 45 euro

Ben je vaste deelnemer in één van overige lesgroepen, en  wil je deze les een keer als inhaalles gebruiken; betaal je slechts 5 euro per les
Alleen Mindful Walking: 5 euro per wandelingLestarieven Nordic Walking 
(75 min. / omgeving Oss):

Doorloopgroep:

seizoen 1:           12 lessen voor 48 euro
seizoen 2:           15 lessen voor 60 euro
seizoen 1 + 2:    27 lessen voor 104 euro

Losse les Nordic Walking: 6 euro

Wil je individuele conditietraining (met of zonder nordic poles)?
of met een groepje technieklessen inplannen of je eigen techniek weer eens wat “opfrissen”?
Vraag een offerte op maat!


Tarieven Fietstochten:  4 x in het voorjaar / 4 x in het najaar  / maandelijks op maandagochtend

per tocht: 5 euro
per 4 tochten: 16 euro (dit gaat via een strippenkaart: er wordt enkel afgevinkt bij deelname / kaart is 1 jaar geldig)
per 8 tochten: 25 euro  (       ,,                   ,,                          ,,         ,,           / deze kaart is na de 1e tocht nog 2 jaar geldig)

Uiterlijk tot vrijdags vooraf aanmelden, op zaterdags ontvangen de aangemelde deelnemers de route informatie


Wil je Individuele coaching
(wandel)coaching, leefstijlcoaching, ontspanningstherapie / yogatherapie (gerichte aanpak rondom specifieke klachten)
shiatsu massage, shiatsu therapie:  40 euro per uur

Bij langere trajecten op maat: vraag een offerte met aangepaste prijs op maatShiatsu Massage in Oss of in Schaijk:   zie Individueel

Actietarief: voor iedereen ter kennismaking met Shiatsu:
Jouw eerste massage ontvang je voor 35 euro p.p. (1 uur; intake 10 min. / massage 50 min.)

Voor vaste deelnemers ( in de wekelijkse groepen) van Beweeg en Leef is dit een standaard laag tarief:
35 euro per uur i.p.v. 40 euro

Voor iedereen: Strippenkaart voordeel actie:
4 massages
voor de prijs van 3: 120 euro i.p.v. 160 euro (één jaar vanaf de eerste sessie geldig)

Er zijn ook Shiatsu tegoedbonnen ( twv 40 euro / 60 minuten massage) verkrijgbaar; leuk om als cadeautje weg te geven!Lesdata en leslocaties: zie Lesrooster & locatiesBetalings- en cursusvoorwaarden en privacy verklaring:

– Men schrijft zich in en gaat akkoord met deze voorwaarden door het inschrijfformulier of een strippenkaart volledig in te vullen, te ondertekenen en/of door het cursusgeld te betalen.

– Dat kan op bankrekening t.n.v. Beweeg en Leef   IBAN: NL34 KNAB 0255 3748 79  (of, indien afgesproken, contant)

– Pas als het inschrijfgeld betaald is, is men gegarandeerd van een cursusplek / van deelname.
Uiterlijk betalingen overmaken vóór 10 augustus (1e seizoen) en  vóór 10 december (2e seizoen).

-Er worden geen facturen gemaakt noch verstuurd voor groepslessen. Mocht je toch een factuur nodig hebben omdat je het ergens kunt declareren, dan komt er BTW bovenop en kan dit na schriftelijk verzoek worden toegezonden.

– Tarieven zijn geldig bij een minimale groepsgrootte van 8 (Yogalessen / Mindfulness oefenavonden) of  10 personen (Nordic Walking, Zumba Gold, groepslessen Senioren in de Meteoor en de Fietstochten). Indien bij aanvang van de cursus of activiteit minder inschrijvingen per groep zijn, kan het tarief of de lessen aangepast worden om doorgang te waarborgen. Bij losse activiteiten kan de activiteit bij te weinig deelnemers geannuleerd worden.  Hiervan wordt men altijd vooraf op de hoogte gesteld.

– Aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst.  Zodra men mondeling heeft bevestigd en op een deelnemerslijst wordt geplaatst,
is men daarmee ook het betreffende lesgeld verschuldigd. Vaste deelnemers gaan voor op strippenkaarthouders.

– Strippenkaarten zijn persoonlijk en kunnen niet door meerder personen gebruikt worden.

– Als het maximum aantal deelnemers bereikt is, worden verdere aanmeldingen (indien gewenst) op een wachtlijst geplaatst.

– Deelname is geheel op eigen risico i.v.m. diefstal, letsel, blessures en/of persoonlijke belevingen.

-Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat men ook akkoord met het opvolgen van de instructies en aanwijzingen die door de begeleider van de activiteit of de lesdocent op enig moment worden aangegeven, met name als het gaat om veiligheid, zowel van het individu als de veiligheid van een groep als geheel. Indien men instructies van de begeleiding  niet opvolgt, kan men na een waarschuwing en i.v.m. veiligheid verwijderd worden uit een activiteit of een les.

– Er kan niet in anders dan voorafgestelde termijnen betaald worden (voor 10 aug. en/of voor 10 dec.)
In overleg en bij goede redenen kan een uitzondering worden gemaakt. Dit dient tijdig te worden aangegeven.

Bij minima/uitkeringen is eventueel volgens afspraak in meerdere termijnen te betalen. Neem daarvoor telefonisch contact op.
Betaling is altijd voorafgaande aan de lessen(reeks).

– Indien de cursus niet wordt afgemaakt of men één/meerdere les(sen) niet kan volgen, kan geen restitutie van het lesgeld worden gegeven, indien men per half jaar betaald. Bij betaling van het jaarbedrag geldt een opzegtermijn.
Men kan hiervoor de vastgestelde (zie verderop) opzegtermijn aanhouden of gebruik maken van de kortingsregeling A of B (zie verderop).

– Het is altijd, in overleg, mogelijk om gemiste lessen in te halen binnen het reguliere wekelijkse lesrooster  van Beweeg en Leef,
mits er plaats is in de betreffende les.

– Inhaallessen kunnen alleen in dezelfde cursustermijn gevolgd worden als waarin de gemiste les plaats vond.
Lessen zijn niet tussen alle cursussen  inwisselbaar. Zo zijn de Mindfulness/Compassietrainingen hierin niet van toepassing maar alleen toegankelijk voor deelnemers die deze trainingen volgen. Gemiste lessen daarin zijn uiterlijk t/m de eerstvolgende cursustermijn erop in te halen. Informeer eerst naar de mogelijkheden.

Kortingsregeling A: Indien sprake van langdurige ziekte of ernstige blessure (bewijs arts / vanaf 5 weken) mogen tot maximaal 3  lessen in de eerstvolgende cursustermijn worden ingehaald. Dit zal verrekend worden met het betreffende lesgeld voor die termijn. Data dient men zelf bij  te houden en schriftelijk aan te tonen aan de docent. Aanvraag is op eigen initiatief en dient voorafgaande aan de betaling voor het nieuwe seizoen te worden ingediend.

Kortingsregeling B: Bij onderbreking van 3 of meer achtereenvolgende  lessen, door vakantie of ziekte, mag men maximaal 2 extra lessen (dus naast je eigen lesgroep) inhalen. Dat kan tijdens het lopende of uiterlijk in het eerstvolgende lesseizoen.  Data dient men zelf bij te houden en aan te tonen aan de docent. Aanvraag is op eigen initiatief en opgave liefst ruim voorafgaande aan een les.  Je mag uit iedere lesgroep (mits er plaats is en m.u.z. van trainingen) kiezen in het lesrooster.

–  Bij betalingen per cursusjaar geldt een schriftelijke opzegtermijn van 4 lessen. Het resterende cursusgeldbedrag wordt dan verrekend en teruggestort. Dat is een voordeel t.o.v. deelname per half jaar, waar dit niet mogelijk is.

– Indien een cursus of workshop vanuit Beweeg en Leef geannuleerd moet worden (bijv. door ziekte van een docent of bij te weinig deelnemers), wordt het cursus- of lesbedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer.
Mocht het een les betreffen, dan wordt altijd geprobeerd om een inhaalles in te plannen.

– Bij afmelding door teveel deelnemers in één lesgroep waardoor te weinig deelnemers (4 of minder)  in één les kan het voorkomen dat 2 lesuren worden samengevoegd tot één les (kan ook op andere dag/ ander tijdstip zijn) of er wordt besloten om deze les in te halen in de eerstvolgende reservelesweek of bij een andere groep (dit kan ook op een andere dag of ander tijdstip zijn dan gebruikelijk)  of de gemiste tijd wordt ingehaald door één of meerdere lessen in tijd te verlengen.

– Het lesgeld dient volledig betaald te zijn vóór aanvang van de eerste les. De deelnemer houdt zelf de afgesproken data hiervoor in de gaten. Dit kan eventueel contant, voorafgaande aan de eerste les ( in een gesloten enveloppe waarop je naam, het aantal lessen en het bijbehorende lesbedrag genoteerd staat)  aan de docent maar liever d.m.v. een bankoverschrijving. Ook dan je eigen naam ( geen naam van een echtgenoot)  + je lesgroep  + je lestijd erbij vermelden.

– Bij een eerste kennismaking/cursusdeelname voor de wekelijkse lessen, kan men de eerste les vrijblijvend als proefles meedoen. Dit geldt niet in combinatie met eventuele andere  kortingsacties. Kortingsacties zijn eenmalig binnen één cursusgroep te gebruiken en alleen geldig indien men niet eerder binnen deze groep heeft deelgenomen en mits er plaats is in de groep op betreffende lesdatum.

-Een proefles of losse deelname aan een activiteit is altijd en geheel voor eigen risico van de deelnemer. Beweeg en Leef noch de aanwezige docent in de les of in een activiteit kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, diefstal, persoonlijk letsel, blessures of persoonlijke beleving door/van deelnemers. Dit genoemde eigen risico geldt voor alle lessen, losse activiteiten en trainingen en individuele sessies vanuit Beweeg en Leef. De deelnemer is zelf aansprakelijk hierin en hiervoor. Als men zich inschrijft voor wekelijkse lessen geldt dat ook en tekent men op het inschrijvingsformulier voor akkoord voor dit eigen risico en geldt verder hetzelfde als hierboven beschreven.

– Indien noodzakelijk behoudt Beweeg en Leef zich het recht om tijdens een cursus of tijdens een activiteit een wijziging door te voeren, zoals bijvoorbeeld vervanging van een docent voor de groep of vervanging van een leslocatie,  een wandel- of fietsroute of een wijziging van lestijden of een wijziging qua inhoud van de activiteit of welke andere wijziging op dat moment dan ook noodzakelijk blijkt in die betreffende situatie. Veiligheid staat altijd voorop en altijd wordt hier gehandeld in het belang van de betreffende lesgroep /alle aanwezige deelnemers zodat de leskwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgd blijft en /of de activiteit zo gunstig mogelijk verder kan verlopen.

–  Check 1 uur voor jouw les of activiteit altijd even je e-mail of, indien je dat hebt doorgegeven, je WhatsApp, voor eventuele laatste lesmededelingen.

-Bij individuele afspraken kan men kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang, mits een dringende / geldige reden. Er wordt dan gekeken of de afspraak op een ander moment alsnog kan worden ingepland. Bij de meeste trainingen zal de eerstvolgende les dan samengevoegd worden met de gemiste les en de lestijd wordt dan eenmalig wat verruimd. Je ontvangt hierover eerst bericht. Voor afmeldingen (tenzij ziekte of urgentie) binnen die termijn of het zonder bericht niet komen opdagen, wordt de afspraak / les / sessie wel in rekening gebracht.


Privacy Verklaring (samenvatting):

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierop is het privacy beleid van Beweeg en Leef aangepast.  Beweeg en Leef; centrum voor beweging, leefstijl en coaching, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 09217113, BTW – ID nr NL001667772B02, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze samenvatting van onze privacyverklaring.

De uitgebreide versie is op te vragen via info@beweegenleef.nl

Ellen Korstanje, eigenaar/directeur en tevens functionaris gegevensbescherming van Beweeg en Leef, is degene die toegang heeft tot alle persoonsgegevens en is bereikbaar onder nummer 06-41126286 of e.korstanje@beweegenleef.nl. Correspondentiegegevens: Lorskensstraat 1 E, 5374 BC, Schaijk

Beweeg en Leef verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens;
die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een intakeformulier, door een betaling te doen of door mondelinge toelichting in persoonlijke gesprekken of via schriftelijke correspondentie.

Wanneer er foto’s en/of filmpjes worden gemaakt, tijdens een les, workshop, binnen/buiten, tijdens een yoga/wandelweek, etc. zal dit aan de betrokkenen geïnformeerd worden. Wanneer men niet op de foto wilt komen of na het terugzien ervan er niet achter staat dat deze foto(‘s) en/of filmpje(s) online te zien zijn of in een nieuwsbrief geplaatst worden, kan men dit melden en zal dit worden gerespecteerd door het ofwel en waar mogelijk alsnog te verwijderen of zodanig aan te passen zodat betrokkene die dit verzoek heeft ingediend niet meer herkenbaar zal zijn. Foto’s kunnen geplaatst worden op Facebook, op de bedrijfspagina (en dochterpagina’s daarvan) van Beweeg en Leef bij Google en op de website www.beweegenleef.nl. Voor foto’s die we willen gebruiken voor papieren promotie materiaal zoals flyers /drukwerk zal hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de betrokkene(n).

Beweeg en Leef verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–  voor het afhandelen van jouw betaling

–  voor het verzenden van onze nieuwsbrief (max. 4x per jaar)

–  om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–  om jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–  om goederen en diensten bij je af te leveren

–  om onze dienstverlening te optimaliseren en af te stemmen op jouw behoeftes

 

Beweeg en Leef bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bewaartermijnen: zie uitgebreide versie.

Beweeg en Leef verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beweeg en Leef en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hoe je dit kunt indienen: zie uitgebreide versie.

Beweeg en Leef neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact op met ons.

Laatste update van deze samenvatting van onze privacy verklaring: 25 mei 2019

CONTACT

Beweeg en Leef
Centrum voor beweging, leefstijl en coaching

Diverse leslocaties in Oss en in de Maashorst

Correspondentieadres:
Praktijkruimte Beweeg en Leef
Gezondheidscentrum Landerd,
Lorskensstraat 1 E
5374 BC Schaijk

06-41126286 - info@beweegenleef.nl

KvK: 09217113

BTW-ID: NL001667772B02

Bankrekening t.n.v. Beweeg en Leef
IBAN: NL34 KNAB 0255 3748 79

GRATIS PROEFLES

Bij Beweeg en Leef mag je altijd eerst vrijblijvend een GRATIS proefles volgen.

Kijk bij 'Lesrooster' voor keuze en meld je aan per email.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Geef je dan op voor de nieuwsbrief en/of volg ons op Facebook