Tarieven, Voorwaarden, Privacy

Kom gerust eens een gratis proefles in één van de wekelijkse lessen volgen!
In het submenu onder Groepslessen  -> Voor wie / aanbod staan alle lessen toegelicht.
Onder Lesrooster & locaties staan alle lesdata en leslocaties genoemd.
Tussentijds instromen is mogelijk.
Alle genoemde tarieven zijn incl. BTW.


 

Lestarieven:   

Hatha Yoga –  Chi YogaZumba Gold (60 min. / bij minimum van 8 personen) :
 
Seizoen 1: 3 sept. 2018 – 23 dec. 2018    15 lessen voor 112 euro
Seizoen 2: 7  jan. 2019 – 7  juli 2019       20 lessen voor 150 euro

Seizoen 1 + 2:  35 lessen voor 255 euro

Losse les: 10  euro

Strippenkaart: 10 lessen /6 maanden geldig /alleen in wekelijkse lessen te gebruiken: 90 euro
Bij gebruik voor de Mindfulness & Chi Yoga avonden: 1,5 strip per les.


 

Lestarieven Mindfulness:

Basiscursus Mindfulness of Compassietraining / Vervolgtraining Mindfulness:
vanaf 175 euro (8 lessen (75 min)  + cursusmateriaal + stiltewandeling + keuzeles yoga)  /  tarief bij minimaal 3 personen.
Vraag het informatieformulier aan waarin ook de mogelijkheden en tarieven voor  compacte  en/of  individuele trainingen.
Eerstvolgende groepstraining: start 10 sept. 2018 / om de week les / aanvang 19.15 uur

Oefenavonden Mindfulness / Chi Yoga (maandelijkse oefenavond op iedere 3e woensdagavond in Oss/ 90 min.) :
10 lessen voor 95 euro  (90 min / bij minimum van 8 personen)

losse les: 12 euro

Voor vaste deelnemers van overige groepen:
Wil je deze les een keer als inhaalles gebruiken; betaal je slechts 5 euro per lesLestarieven Nordic Walking 
(75 min. / omgeving Oss):

Basis techniektraining: 3 lessen voor 30 euro (bij minimum van 6 personen)

Doorloopgroep: 20 lessen voor 115 euro (75 min / bij minimum van 10 personen)

Wil je individuele conditietraining (met of zonder nordic poles)
of met een eigen groepje technieklessen inplannen of je techniek weer wat “opfrissen”?
Vraag een offerte op maat!


Wil je Individuele coaching
(wandel)coaching, leefstijlcoaching, ontspanningsoefeningen / yogaoefeningen gericht rondom specifieke klachten,
shiatsu massage of outdoor conditietraining; 40 euro per uur.

Bij langere trajecten op maat: vraag een offerte met bijpassende prijs op maat!Shiatsu Massage in Oss of in de Maashorst (Schaijk):   zie Individueel
Actietarief
voor vaste deelnemers van Beweeg en Leef: 35 euro per uur i.p.v. 40 euro
Voor iedereen: Strippenkaart actie: 4 massages voor de prijs van 3: 120 euro i.p.v. 160 euro (één jaar vanaf de eerste sessie geldig)Lesdata en leslocaties: zie Lesrooster & locatiesBetalings- en cursusvoorwaarden en privacy verklaring:

– Men schrijft zich in en gaat akkoord met deze voorwaarden door het inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en/of door het cursusgeld te betalen.

– Dat kan op bankrekening t.n.v. Beweeg en Leef   IBAN: NL34 KNAB 0255 3748 79

– Pas als het inschrijfgeld betaald is, is men gegarandeerd van een cursusplek.
Uiterlijk betalingen overmaken vóór 10 augustus (1e seizoen) en  vóór 10 december (2e seizoen).

– Tarieven zijn geldig bij een minimale groepsgrootte van 8 (Yoga / Mindfulness), 12 (Zumba / sportgroep), 10 personen (Nordic Walking).
Indien bij aanvang van de cursus minder inschrijvingen per groep zijn, kan het tarief of de lessen aangepast worden om doorgang te waarborgen.
Hiervan wordt men eerst altijd op de hoogte gesteld.

– Aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst.  Zodra men mondeling heeft bevestigd en op een deelnemerslijst wordt geplaatst,
is men daarmee ook het betreffende lesgeld verschuldigd. Vaste deelnemers gaan voor op strippenkaarthouders.

– Als het maximum aantal deelnemers bereikt is, worden verdere aanmeldingen (indien gewenst) op een wachtlijst geplaatst.

– Deelname is geheel op eigen risico i.v.m. diefstal, letsel, blessures en/of persoonlijke belevingen.

– Er kan niet in andere dan voorafgestelde termijnen betaald worden (in overleg en bij goede redenen) kan een uitzondering worden gemaakt)
Bij minima/uitkeringen is volgens afspraak in meerdere termijnen te betalen. Neem daarvoor telefonisch contact op.
Betaling is altijd voorafgaande aan x – aantal lessen.

– Indien de cursus niet wordt afgemaakt of men één/meerdere les(sen) niet kan volgen, kan er geen restitutie van het lesgeld worden gegeven.
Men kan hiervoor de vastgestelde (zie verderop) opzegtermijn aanhouden of gebruik maken van de kortingsregeling A of B (zie verderop).

– Het is altijd, in overleg, mogelijk om gemiste lessen in te halen binnen het reguliere wekelijkse lesrooster  van Beweeg en Leef,
mits er plaats is in de betreffende les.

– Inhaallessen kunnen alleen in dezelfde cursustermijn gevolgd worden als waarin de gemiste les plaats vond.
Lessen zijn niet tussen alle cursussen  inwisselbaar. Zo zijn de Mindfulness/Compassietrainingen hierin niet van toepassing maar alleen toegankelijk voor deelnemers die deze trainingen volgen. Gemiste lessen daarin zijn uiterlijk t/m de eerstvolgende cursustermijn erop in te halen.
Informeer eerst naar de mogelijkheden.

Kortingsregeling A: Indien sprake van langdurige ziekte of ernstige blessure (bewijs arts / vanaf 5 weken) mogen tot maximaal 3  lessen in de eerstvolgende cursustermijn worden ingehaald. Dit zal verrekend worden met het betreffende lesgeld voor die termijn. Data dient men zelf bij  te houden en schriftelijk aan te tonen aan de docent. Aanvraag is op eigen initiatief en dient voorafgaande aan de betaling voor het nieuwe seizoen te worden ingediend.

Kortingsregeling B: Bij onderbreking van 3 of meer achtereenvolgende  lessen, door vakantie of ziekte, mag men maximaal 2 extra lessen (dus naast je eigen lesgroep) inhalen. Dat kan tijdens het lopende of uiterlijk in het eerstvolgende lesseizoen.  Data dient men zelf bij te houden en aan te tonen aan de docent. Aanvraag is op eigen initiatief en opgave liefst ruim voorafgaande aan een les.  Je mag uit iedere lesgroep (mits er plaats is en m.u.z. van trainingen) kiezen in het lesrooster.

–  Bij betalingen per cursusjaar geldt een schriftelijke opzegtermijn van 4 lessen. Het resterende cursusgeldbedrag wordt dan verrekend en teruggestort.

– Indien een cursus of workshop vanuit Beweeg en Leef geannuleerd moet worden (bijv. door ziekte van een docent of bij te weinig deelnemers), wordt het cursus- of lesbedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer.
Mocht het een les betreffen, dan wordt altijd geprobeerd om een inhaalles in te plannen. Bij afmelding door deelnemers waardoor te weinig deelnemers in één les kan het voorkomen dat 2 lesuren worden samengevoegd tot één les (kan ook op andere dag/ ander tijdstip zijn) of er wordt besloten om deze les in te halen in de eerstvolgende reservelesweek of bij een andere groep (dit kan ook op een andere dag of ander tijdstip zijn dan gebruikelijk)  of de gemiste tijd wordt ingehaald door één of meerdere lessen in tijd te verlengen.

– Het lesgeld dient volledig betaald te zijn vóór aanvang van de eerste les. Dit kan contant, vooraf aan de docent, of d.m.v. een bankoverschrijving.

– Bij een eerste kennismaking/cursusdeelname voor de wekelijkse lessen, kan men de eerste les vrijblijvend als proefles meedoen. Dit geldt niet in combinatie met eventuele andere  kortingsacties. Kortingacties zijn eenmalig binnen één cursusgroep te gebruiken en alleen geldig indien men niet eerder binnen deze groep heeft deelgenomen en indien plaats in de groep op betreffende lesdata.

– Indien noodzakelijk behoudt Beweeg en Leef zich het recht om tijdens een cursus een wijziging door te voeren, zoals bijvoorbeeld vervanging van een docent voor de groep of vervanging van een leslocatie. Altijd wordt hier gehandeld in het belang van de betreffende lesgroep / deelnemers zodat de leskwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

–  Check 1 uur voor jouw les of activiteit altijd even je e-mail of, indien je dat hebt doorgegeven, je what’sapp of sms voor eventuele laatste lesmededelingen.

-Bij individuele afspraken kan men kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang, mits een dringende / geldige reden. Er wordt dan gekeken of de afspraak op een ander moment alsnog kan worden ingepland. Bij de meeste trainingen zal de eerstvolgende les dan samengevoegd worden met de gemiste les en de lestijd wordt dan eenmalig wat verruimd. Je ontvangt hierover eerst bericht. Voor afmeldingen (tenzij ziekte of urgentie) binnen die termijn of het niet komen opdagen, wordt de afspraak / les / sessie wel in rekening gebracht.


Privacy Verklaring (samenvatting):

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierop is het privacy beleid van Beweeg en Leef aangepast.  Beweeg en Leef; centrum voor beweging, leefstijl en coaching, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 09217113, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze samenvatting van onze privacyverklaring.

De uitgebreide versie is op te vragen via info@beweegenleef.nl

Ellen Korstanje, eigenaar/directeur en tevens functionaris gegevensbescherming van Beweeg en Leef, is degene  die toegang heeft tot alle persoonsgegevens en is bereikbaar onder nummer 06-41126286 of e.korstanje@beweegenleef.nl. Correspondentiegegevens: Postbus 488, 5340 AL Oss

Beweeg en Leef verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens;
die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een intakeformulier, door een betaling te doen of door mondelinge toelichting in persoonlijke gesprekken of via schriftelijke correspondentie.

Wanneer er foto’s en/of filmpjes worden gemaakt, tijdens een les, workshop, binnen/buiten, tijdens een yoga/wandelweek, etc. zal dit aan de betrokkenen geïnformeerd worden. Wanneer men niet op de foto wilt komen of na het terugzien ervan niet erachter staat dat deze foto(‘s) en/of filmpje(s) online te zien zijn, kan men dit melden en zal dit worden gerespecteerd door het bijv. te verwijderen of zodanig aan te passen zodat betrokkene die dit verzoek heeft ingediend niet meer herkenbaar zal zijn. Foto’s kunnen geplaatst worden op social media zoals facebook of op de website www.beweegenleef.nl. Voor foto’s die we willen gebruiken voor schriftelijk promotie materiaal/drukwerk zal hiervoor schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de betrokkene(n).

Beweeg en Leef verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–  voor het afhandelen van jouw betaling

–  voor het verzenden van onze nieuwsbrief (max. 4x per jaar)

–  om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–  om jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–  om goederen en diensten bij je af te leveren

–  om onze dienstverlening te optimaliseren en af te stemmen op jouw behoeftes

 

Beweeg en Leef bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bewaartermijnen: zie uitgebreide versie.

Beweeg en Leef verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beweeg en Leef en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hoe je dit kunt indienen: zie uitgebreide versie.

Beweeg en Leef neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alsjeblieft contact op met ons.

Laatste update van deze samenvatting van onze privacy verklaring: 25 mei 2018

CONTACT

Beweeg en Leef
Centrum voor beweging, leefstijl en coaching

Diverse leslocaties in Oss en in de Maashorst

Correspondentieadres:
Postbus 488, 5340 AL Oss
06-41126286 - info@beweegenleef.nl

BTW: NL139488923B01 -KvK: 09217113

Bankrekening t.n.v. Beweeg en Leef
IBAN: NL34 KNAB 0255 3748 79

GRATIS PROEFLES

Bij Beweeg en Leef mag je altijd eerst vrijblijvend een GRATIS proefles volgen.

Kijk bij 'Lesrooster' voor keuze en meld je aan per email.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Geef je dan op voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook